FORSKNINGS­NYHETERHär hittar du Parkinsonguiden

Medicinsk information som är granskad av specialistläkare.

Vill du ge en minnesgåva?

Om du vill ge en gåva för att hedra minnet av en avliden kan du ge minnesgåvan on-line  på Parkinsonfondens hemsida. 

Vill du uppvakta någon på högtidsdagen?

Vill du uppvakta någon kan du ge högtidsgåvan on-line på Parkinsonfondens hemsida.


 

AKTUELLT


Läs Parkinsonjournalen!

 

Parkinsonjournalen är Parkinsonförbundets medlemstidning. Den kommer ut fyra gånger per år och innehåller forskningsnyheter, intervjuer och mycket annat. Alla som är fullbetalande medlemmar får tidningen hem i brevlådan. Den går också att läsa direkt på datorn, paddan eller telefonen.  

 


Lyssna på Parkinsonpodden!

I Parkinsonpodden pratar vi om det mesta som rör Parkinsons sjukdom. Du får höra olika patientberättelser, hur det är att leva med Parkinson, om Parkinsonförbundets verksamhet och om aktuell forskning. Nu kan du lyssna på en intervju med Erika Franzén, docent och universitetslektor på Karolinska institutet i Stockholm.


Handikappersättningen ersätts av merkostnadsersättning

Merkostnadsersättningen infördes den 1 januari 2019 och kommer på sikt att ersätta handikappersättningen. Viktigt att veta för dig som idag har handikappersättning är att din ersättning inte försvinner och inte heller automatiskt övergår i merkostnadsersättning. Läs mer på Försäkringskassans hemsida. Du som är under 65 år och har merkostnader till följd av en funktionsnedsättning kan få ersättning från Försäkringskassan. Läs om merkostnadsersättningen här.


Läs Parkinsonjournalen

 

Parkinsonjournalen är Parkinsonförbundets medlemstidning. Den kommer ut fyra gånger per år och innehåller forskningsnyheter, intervjuer och mycket annat. Alla som är fullbetalande medlemmar får tidningen hem i brevlådan. Den går också att läsa direkt på datorn, paddan eller telefonen. 


Se filmen från danslägret i somras!


Utan stöd är en av tre med Parkinsons sjukdom fast i hemmet

En av tre med Parkinsons sjukdom kan inte lämna hemmet utan hjälpmedel eller personlig assistans. Men med hjälpmedel och/eller personligt stöd kan nittio procent ta sig utanför stadsgränsen. Det visar nya forskningsresultat från Lunds universitet som publiceras i den ansedda tidskriften The Journal of Gerontology Medical Sciences. Läs hela pressmeddelandet här»


Bättre parkinsonvård i Sverige

Parkinsonförbundet har undersökt vilket genomslag Socialstyrelsens riktlinjer fått när det gäller vård och behandling av personer med Parkinson. Enligt riktlinjerna ska en person med Parkinsons sjukdom träffa en specialistläkare i genomsnitt två gånger per år. För de som har Parkinson i avancerat stadium är rekommendationen fyra besök per år. Vår undersökning visar bland annat att genomsnittspatienten får träffa en specialistläkare vid 2,6 tillfällen per år. Motsvarande siffra för år 2010 var endast 1,7 tillfällen. Men vi ser också att vården har svårigheter att förklara och göra patienterna delaktiga i planeringen av sin behandling.

Läs hela debattartikeln och se siffror från alla län här»


 

 

 

KONTAKTA OSS»

Här finns adress och telefon till Förbundskansliet.


Information om Personuppgiftsbehandling

Parkinsonförbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Parkinsonförbundet genom att kontakta oss på parkinsonforbundet@telia.com. Medlemskapet i Parkinsonförbundet är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Parkinsonförbundet behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem. Läs informationen om personuppgiftsbehandlingen här.Olycksfallsförsäkring ingår i medlemskapet

Alla våra medlemmar som är bosatta i Sverige omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt.
För mer information om försäkringen, läs under Medlemsförmåner