FORSKNINGS­NYHETERHär hittar du Parkinsonguiden

Vill du ge en minnesgåva?

Om du vill ge en gåva för att hedra minnet av en avliden kan du ge minnesgåvan on-line  på Parkinsonfondens hemsida. 

Vill du uppvakta någon på högtidsdagen?

Vill du uppvakta någon kan du ge högtidsgåvan on-line på Parkinsonfondens hemsida.


 

AKTUELLT


Hur fungerar parkinsonvården för dig?

Sedan drygt ett år finns nationella riktlinjer för vården av personer med Parkinson. Riktlinjerna innehåller rekommendationer om diagnostik, behandling och rehabilitering. Parkinsonförbundet vill gärna veta hur vården fungerar idag och följa upp hur riktlinjerna efterlevs i olika delar av landet. Alla medlemmar som har Parkinson har i dagarna fått en enkät med frågor i ämnet. Vi hoppas på att så många som möjligt tar sig tid att svara på frågorna och skickar in sitt svar. Resultatet kommer att bli klart i slutet av mars och presenteras i samband med Världsparkinsondagen den 11 april. Har du frågor om enkäten, kontakta förbundskansliet på tel 08-666 20 70 eller mejla parkinsonforbundet@telia.com


Röststärkning

Parkinsonförbundets ordförande, Eleonor Högström, berättar om hur hon stärker sin röst. Filmen är en del av kampanjen #UniteForParkinsons


Nya riktlinjer för fysioterapi

Fysioterapeuterna har tagit fram riktlinjer för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom.

Nu påbörjas arbetet med att sprida och implementera riktlinjerna, samt öka kunskapen om fysioterapi vid Parkinsons sjukdom genom artiklar, föreläsningar och workshops. Intentionen är att riktlinjerna ska användas av fysioterapeuter i det dagliga arbetet i mötet med personer med Parkinsons sjukdom. Läs mer på Fysioterapeuternas webbplats>>

Svenska riktlinjer för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom (pdf)


Patienter i Sverige behöver starkare rättigheter!

Läs Vårdanalys rapport, Lag utan genomslag, Riksdagen, Om patientlagen, Socialstyrelsen, Om rättigheter och Öppna jämförelser.

 


Nya regler för klagomål på vården

Från och med den 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienter och närstående ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på vården.

Man ska i första hand kontakta den verksamhet som ansvarat för vården. Verksamheten ska bekräfta att de tagit emot klagomålet och bör lämna ett svar inom fyra veckor. Svaret ska innehålla en förklaring till vad som hänt och formuleras så att det är lätt för patienten att förstå.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, kommer från och med nu inte att utreda anmälningar från patienter och anhöriga annat än i vissa fall, t ex om patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. Läs mer om det nya regelverket på Socialstyrelsens webbplats och på 1177.se


 

KONTAKTA OSS>>Läs Parkinsonjournalen

Du kan läsa det här numret och tidigare nummer direkt på skärmen. Här hittar du länkarna till tidingen. 


Olycksfallsförsäkring ingår i medlemskapet

Alla våra medlemmar omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt.
För mer information om försäkringen, läs under Medlemsförmåner eller kontakta Unik försäkring, tel: 010 - 490 09 91.


Yngre med Parkinson?

För dig som har Parkinson och är i yrkesverksam ålder finns nätverket NYP. På NYPs sidor kan du läsa om sådant som berör dig, exempelvis arbetslivsfrågor.